DIENSTEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ons vertaalbureau legt zich volledig toe op het tolken en vertalen vanuit het Pools naar het Nederlands en omgekeerd. Wij verzorgen vrijwel alle soorten vertaal- en tolkdiensten voor particulieren en we werken op regelmatige basis samen met advocatenkantoren, politie- en gerechtsdiensten, culturele instellingen en overheidsinstanties.

Dit is een overzicht van onze klanten en de door ons uitgevoerde opdrachten. Wij zijn uiteraard steeds bereid om op voorstellen in te gaan die afwijken van dit aanbod. Op basis van ons getuigschrift 'Gerechtsvertaler en -tolk' kunnen wij u  een hoogst professionele en discrete behandeling van uw opdracht garanderen.

Particulieren: beŽdigde vertalingen van akten en documenten van de burgerlijke stand, rijbewijzen, diploma's, getuigschriften en puntenlijsten, persoonlijke briefwisseling, facturen, bewijzen van goed zedelijk gedrag, verzekeringsdocumenten,  notariŽle akten, ...

Bedrijven: vertalen van gebruiksaanwijzingen en tolken tijdens bedrijfsbezoeken of onderhandelingen en op infostanden op beurzen, ...

Advocatenkantoren: tolken op de zitting, tijdens gesprekken met cliŽnten in de gevangenis of op kantoor, vertalen van stukken en briefwisseling, ...

Politie- en gerechtsdiensten: tolken tijdens rechtszittingen, verhoren, rogatoire commissies, huiszoekingen, vertalen van stukken, ...

Overheidsinstanties: tolk- en vertaalopdrachten voor de Poolse Ambassade in Brussel, ...

Culturele instellingen: tolkopdrachten voor het Filmfestival van Vlaanderen, EUROPALIA, ...

 
                                                                                      HOME